ნაბიჯი – პირველი


კაცი ორმოში…

ერთხელ კაცი ორმოში ჩავარდა. ორმო იმდენად ღრმა იყო, რომ თავისით ვერ ამოდიოდა. უცებ ორმოსთან სხვადასხვა რელიგიის წინამძღოლებმა იწყეს ჩავლა…